Weather for ประเทศแอฟริกาใต้

สถานที่ Alerts Temp ความชื้น ความดัน สภาพ ลม ปรับปรุงล่าสุด
Alexander Bay   64 ฟาเรนไฮน์ 70% 29.88 นิ้ว   ทางทิศตะวันตก ความเร็วที่ 5 mph 11:00 AM SAST Save
Alexander Bay   69 ฟาเรนไฮน์ 52% n/a   ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 9 mph Estimated Save
Aliwal North   64 ฟาเรนไฮน์ 62%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 7 mph 11:00 AM SAST Save
Alldays   81 ฟาเรนไฮน์ 42% n/a   ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 16 mph Estimated Save
คุรุมาน   76 ฟาเรนไฮน์ 30%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศตะวันตก ความเร็วที่ 7 mph 11:00 AM SAST Save
บลูมฟอนเทน   63 ฟาเรนไฮน์ 82% 30.18 นิ้ว ฝนตกเบาบาง  ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 12 mph 11:00 AM SAST Save
พริทอเรีย   83.2 ฟาเรนไฮน์ 41% n/a   ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 7.0 mph Estimated Save
พอร์ตเอลิซาเบท   61 ฟาเรนไฮน์ 88% 30.06 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 17 mph 11:00 AM SAST Save
รุสเทนเบิร์ก   73 ฟาเรนไฮน์ 50% 30.18 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน  ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 14 mph 11:00 AM SAST Save
เกาะร็อบเบิน   75 ฟาเรนไฮน์ 41% 29.89 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 9 mph 11:00 AM SAST Save
เคปทาวน์   75 ฟาเรนไฮน์ 41% 29.89 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 9 mph 11:00 AM SAST Save
เดอร์บัน   66 ฟาเรนไฮน์ 78% 30.12 นิ้ว ฝนตกเบาบาง  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 11:00 AM SAST Save
เนลสไปรต์   73.9 ฟาเรนไฮน์ 61% 30.18 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ความสงบ 11:27 AM SAST Save
เนลสไปรต์   70 ฟาเรนไฮน์ 73% 30.18 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 2 mph 11:00 AM SAST Save
โจฮันเนสเบิร์ก   72 ฟาเรนไฮน์ 57% 30.24 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน  ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 17 mph 11:00 AM SAST Save
โพโลเควน   68 ฟาเรนไฮน์ 60% 30.24 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 18 mph 11:00 AM SAST Save
Babanango   58 ฟาเรนไฮน์ 70%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 2 mph 8:00 AM SAST Save
Barkly East   54.1 ฟาเรนไฮน์ 92% n/a ฝนตก  ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 2.3 mph Estimated Save
Beaufort West   60 ฟาเรนไฮน์ 50%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 2 mph 11:00 AM SAST Save
Beaufort West   65 ฟาเรนไฮน์ 47% n/a มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 7 mph Estimated Save
Bethal   76.4 ฟาเรนไฮน์ 54% 30.27 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 6.0 mph 11:20 AM SAST Save
Bethlehem   58 ฟาเรนไฮน์ 80%  นิ้ว พายุฟ้าคะนอง  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 2 mph 11:00 AM SAST Save
Bisho   63 ฟาเรนไฮน์ 82% 30.06 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 17 mph 11:14 AM SAST Save
Bloemfontein City   66.6 ฟาเรนไฮน์ 65% 30.18 นิ้ว มีเมฆคลุมไปทั่ว  ทางทิศตะวันตก ความเร็วที่ 1.3 mph 11:20 AM SAST Save
Bloemhof   65 ฟาเรนไฮน์ 74%  นิ้ว พายุฟ้าคะนอง  ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 8 mph 11:00 AM SAST Save
Brandvlei   79 ฟาเรนไฮน์ 15%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศตะวันตก ความเร็วที่ 2 mph 11:00 AM SAST Save
Calvinia   66 ฟาเรนไฮน์ 37% 29.92 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 14 mph 9:53 AM SAST Save
Cape Agulhas   65 ฟาเรนไฮน์ 64% 30.07 นิ้ว ฝนตก  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 15 mph 11:00 AM SAST Save
Cape Columbine   77 ฟาเรนไฮน์ 28% 29.83 นิ้ว   ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 4 mph 11:00 AM SAST Save
Cape Point   75 ฟาเรนไฮน์ 41% 29.89 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 9 mph 11:00 AM SAST Save
Cape Saint Francis   61 ฟาเรนไฮน์ 88% 30.06 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 17 mph 11:00 AM SAST Save
Cape Saint Lucia   73 ฟาเรนไฮน์ 77% n/a ฝนตก  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 11 mph Estimated Save
Carolina   61 ฟาเรนไฮน์ 77% 30.27 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 13 mph 8:54 AM SAST Save
Cedara   56 ฟาเรนไฮน์ 91%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 7 mph 11:00 AM SAST Save
Charters Creek   71 ฟาเรนไฮน์ 73% 30.09 นิ้ว   ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 8 mph 11:00 AM SAST Save
Cradock   65 ฟาเรนไฮน์ 39%  นิ้ว   ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 7 mph 11:00 AM SAST Save
Cumberland   83 ฟาเรนไฮน์ 41% n/a มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 19 mph Estimated Save
Dassen Island   75 ฟาเรนไฮน์ 41% 29.89 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 9 mph 11:00 AM SAST Save
De Aar   70 ฟาเรนไฮน์ 46% 30.01 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 20 mph 9:50 AM SAST Save
Dohne   50 ฟาเรนไฮน์ 96%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 8 mph 11:00 AM SAST Save
Doornlaagte   77 ฟาเรนไฮน์ 47% 30.06 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 16 mph 11:00 AM CAT Save
Douglas   74 ฟาเรนไฮน์ 46% n/a ฝนตก  ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 19 mph Estimated Save
Durban Virginia   66 ฟาเรนไฮน์ 78% 30.12 นิ้ว ฝนตกเบาบาง  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 11:00 AM SAST Save
East London   63 ฟาเรนไฮน์ 82% 30.06 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 17 mph 11:14 AM SAST Save
Elliot   65 ฟาเรนไฮน์ 48%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 12 mph 11:00 AM SAST Save
Ellisras   80 ฟาเรนไฮน์ 33%  นิ้ว   ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 9 mph 11:00 AM SAST Save
Ermelo   61 ฟาเรนไฮน์ 77% 30.27 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 13 mph 8:54 AM SAST Save
Estcourt   58 ฟาเรนไฮน์ 80%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 5 mph 11:00 AM SAST Save
Excelsior   68 ฟาเรนไฮน์ 32%  นิ้ว   ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 2 mph 11:00 AM SAST Save
Fauresmith   64 ฟาเรนไฮน์ 69%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 2 mph 11:00 AM SAST Save
Ficksburg   61 ฟาเรนไฮน์ 75%  นิ้ว พายุฟ้าคะนอง  ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 6 mph 11:00 AM SAST Save
Fleur De Lys   70 ฟาเรนไฮน์ 73% 30.18 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 2 mph 11:00 AM SAST Save
Fort Beaufort   68 ฟาเรนไฮน์ 48%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 7 mph 11:00 AM SAST Save
Frankfort   66 ฟาเรนไฮน์ 56%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 12 mph 11:00 AM SAST Save
Fraserburg   68 ฟาเรนไฮน์ 24%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 4 mph 11:00 AM SAST Save
Geelbek   75 ฟาเรนไฮน์ 41% 29.89 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 9 mph 11:00 AM SAST Save
George   61 ฟาเรนไฮน์ 88% 30.01 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 21 mph 11:00 AM SAST Save
Giants Castle   56 ฟาเรนไฮน์ 82%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 3 mph 11:00 AM SAST Save
Gough Island   59 ฟาเรนไฮน์ 87% 30.05 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศตะวันตก ความเร็วที่ 28 mph 9:00 AM GMT Save
Graaff-Reinet   61 ฟาเรนไฮน์ 55%  นิ้ว   ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 7 mph 11:00 AM SAST Save
Grahamstown   60 ฟาเรนไฮน์ 66%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 18 mph 11:00 AM SAST Save
Graskop   59 ฟาเรนไฮน์ 97%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 5 mph 11:00 AM SAST Save
Greytown   66 ฟาเรนไฮน์ 78%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 6 mph 11:00 AM SAST Save
Henkries   81 ฟาเรนไฮน์ 23% n/a ฝนตก  ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 7 mph Estimated Save
Hermanus   74.7 ฟาเรนไฮน์ 49% 29.89 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 14.5 mph 11:27 AM SAST Save
Hoedspruit   72 ฟาเรนไฮน์ 68% n/a ฝนตก  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 8 mph Estimated Save
Hoedspruit   70 ฟาเรนไฮน์ 67%  นิ้ว เมฆหมอก  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 2 mph 11:00 AM SAST Save
Irene   72 ฟาเรนไฮน์ 45%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 14 mph 11:00 AM SAST Save
Ixopo   59 ฟาเรนไฮน์ 80%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 2 mph 11:00 AM SAST Save
Jamestown   60 ฟาเรนไฮน์ 57%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 9 mph 11:00 AM SAST Save
Johannesburg Botanical Ga   72 ฟาเรนไฮน์ 57% 30.24 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน  ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 17 mph 11:00 AM SAST Save
Joubertina   58 ฟาเรนไฮน์ 76%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 9 mph 11:00 AM SAST Save
Kathu   78 ฟาเรนไฮน์ 22%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 9 mph 11:00 AM SAST Save
Kimberley   63 ฟาเรนไฮน์ 72% 30.09 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 7 mph 11:00 AM SAST Save
Klerksdorp   75 ฟาเรนไฮน์ 40%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 6 mph 11:00 AM SAST Save
Knysna   63.5 ฟาเรนไฮน์ 83% 30.01 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 15.0 mph 11:27 AM SAST Save
Koingnaas   63 ฟาเรนไฮน์ 63% 29.86 นิ้ว   ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 6 mph 11:00 AM SAST Save
Komatidraai   70 ฟาเรนไฮน์ 94% 30.09 นิ้ว ฝนตกพรำ  ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 8 mph 10:00 AM CAT Save
Kroonstad   65 ฟาเรนไฮน์ 76%  นิ้ว พายุฟ้าคะนอง  ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 5 mph 11:00 AM SAST Save
Ladysmith   65 ฟาเรนไฮน์ 68% n/a ฝนตก  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph Estimated Save
Laingsburg   66 ฟาเรนไฮน์ 33%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 12 mph 11:00 AM SAST Save
Lamberts Bay   67 ฟาเรนไฮน์ 64% 29.86 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศตะวันตก ความเร็วที่ 5 mph 11:00 AM SAST Save
Langebaan   77 ฟาเรนไฮน์ 28% 29.83 นิ้ว   ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 4 mph 11:00 AM SAST Save
Langebaanweg   77 ฟาเรนไฮน์ 28% 29.83 นิ้ว   ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 4 mph 11:00 AM SAST Save
Levubu   72 ฟาเรนไฮน์ 64%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 5 mph 11:00 AM SAST Save
Lichtenburg   77 ฟาเรนไฮน์ 41% 30.09 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 12 mph 11:00 AM SAST Save
Lichtenburg   77 ฟาเรนไฮน์ 41% 30.09 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 12 mph 11:00 AM SAST Save
Lydenburg   66 ฟาเรนไฮน์ 77%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 2 mph 11:00 AM SAST Save
Lydenburg   70 ฟาเรนไฮน์ 47%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 7 mph 11:00 AM SAST Save
Makatini   75 ฟาเรนไฮน์ 56% 30.06 นิ้ว ฝนตก  ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 5 mph 11:00 AM SAST Save
Malmesbury   75 ฟาเรนไฮน์ 41% 29.89 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 9 mph 11:00 AM SAST Save
Mandini   66 ฟาเรนไฮน์ 78% 30.12 นิ้ว ฝนตกเบาบาง  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 11:00 AM SAST Save
Mara   68 ฟาเรนไฮน์ 60% 30.24 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 18 mph 11:00 AM SAST Save
Margate   66 ฟาเรนไฮน์ 76% 30.14 นิ้ว ฝนตก  ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 8 mph 11:00 AM SAST Save
Marion Island   41 ฟาเรนไฮน์ 68% 29.57 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 34 mph 11:00 AM SAST Save
Marken   76 ฟาเรนไฮน์ 38%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 12 mph 11:00 AM SAST Save
Marnitz   81 ฟาเรนไฮน์ 42% n/a   ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 16 mph Estimated Save
Matatiele   64 ฟาเรนไฮน์ 55% n/a ฝนตก  ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 4 mph Estimated Save
Messina   83 ฟาเรนไฮน์ 43% n/a ฝนตก  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 17 mph Estimated Save
Middelburg   72 ฟาเรนไฮน์ 45% n/a   ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 22 mph Estimated Save
Mmabatho   77 ฟาเรนไฮน์ 41% 30.09 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 12 mph 11:00 AM SAST Save
Mossel Bay   61 ฟาเรนไฮน์ 88% 30.01 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 21 mph 11:00 AM SAST Save
Mount Edgecombe   68.2 ฟาเรนไฮน์ 85% 30.12 นิ้ว ฝนตกเบาบาง  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 2.2 mph 11:27 AM SAST Save
Mtunzini   66 ฟาเรนไฮน์ 78% 30.12 นิ้ว ฝนตกเบาบาง  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 11:00 AM SAST Save
Newcastle   64 ฟาเรนไฮน์ 67%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 6 mph 11:00 AM SAST Save
Noupoort   66 ฟาเรนไฮน์ 46%  นิ้ว   ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 16 mph 11:00 AM SAST Save
Ottosdal   73 ฟาเรนไฮน์ 45%  นิ้ว พายุฟ้าคะนอง  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 6 mph 11:00 AM SAST Save
Oudestad   85 ฟาเรนไฮน์ 27%  นิ้ว   ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 9 mph 11:00 AM SAST Save
Oudtshoorn   61 ฟาเรนไฮน์ 88% 30.01 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 21 mph 11:00 AM SAST Save
Paarl   81.2 ฟาเรนไฮน์ 38% 29.89 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 10.7 mph 11:27 AM SAST Save
Paddock   61 ฟาเรนไฮน์ 83%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 4 mph 11:00 AM SAST Save
Pafuri   83 ฟาเรนไฮน์ 47% n/a ฝนตก  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 9 mph Estimated Save
Patensie   61 ฟาเรนไฮน์ 88% 30.06 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 17 mph 11:00 AM SAST Save
Phalaborwa   72 ฟาเรนไฮน์ 68% n/a ฝนตก  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 8 mph Estimated Save
Piet Retief   68 ฟาเรนไฮน์ 64% n/a ฝนตก  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 8 mph Estimated Save
Pietermaritzburg   60 ฟาเรนไฮน์ 81%  นิ้ว ฝนตก  ความสงบ 11:00 AM SAST Save
Pietermaritzburg Airport   60 ฟาเรนไฮน์ 92% n/a ฝนตก  ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 4 mph Estimated Save
Pilanesberg   83.7 ฟาเรนไฮน์ 46% n/a   ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 7.0 mph Estimated Save
Plessisdraai   72 ฟาเรนไฮน์ 57% n/a พายุฟ้าคะนอง  ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 5 mph Estimated Save
Plettenberg Bay   61 ฟาเรนไฮน์ 88% 30.01 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 21 mph 11:00 AM SAST Save
Pofadder   77 ฟาเรนไฮน์ 12%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 7 mph 11:00 AM SAST Save
Pomfret   86 ฟาเรนไฮน์ 29% n/a   ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 20 mph Estimated Save
Pongola   73 ฟาเรนไฮน์ 54% 30.11 นิ้ว ฝนตก  ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 4 mph 11:00 AM SAST Save
Port Alfred   64 ฟาเรนไฮน์ 80% n/a ฝนตก  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 25 mph Estimated Save
Port Edward   68 ฟาเรนไฮน์ 68% 30.09 นิ้ว ฝนตก  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 6 mph 11:00 AM SAST Save
Port Nolloth   61 ฟาเรนไฮน์ 77% 29.86 นิ้ว   ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 2 mph 11:00 AM SAST Save
Port Saint Johns   67 ฟาเรนไฮน์ 78% n/a ฝนตก  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 13 mph Estimated Save
Port Shepstone   67 ฟาเรนไฮน์ 85% n/a ฝนตก  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 12 mph Estimated Save
Porterville   77 ฟาเรนไฮน์ 28% 29.83 นิ้ว   ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 4 mph 11:00 AM SAST Save
Postmasburg   64 ฟาเรนไฮน์ 50%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 16 mph 11:00 AM SAST Save
Potchefstroom   76 ฟาเรนไฮน์ 39%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 8 mph 11:00 AM SAST Save
Potgietersrus   68 ฟาเรนไฮน์ 60% 30.24 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 18 mph 11:00 AM SAST Save
Pretoria-Unisa   78 ฟาเรนไฮน์ 32%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 4 mph 11:00 AM SAST Save
Prieska   71 ฟาเรนไฮน์ 44%  นิ้ว พายุฟ้าคะนอง  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 15 mph 11:00 AM SAST Save
Prins Albert   61 ฟาเรนไฮน์ 88% 30.01 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 21 mph 11:00 AM SAST Save
Queenstown   56 ฟาเรนไฮน์ 69%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 5 mph 11:00 AM SAST Save
Queenstown   58 ฟาเรนไฮน์ 61%  นิ้ว   ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 12 mph 11:00 AM SAST Save
Richard's Bay   68.9 ฟาเรนไฮน์ 100% n/a ฝนตก  ทางทิศตะวันตก ความเร็วที่ 4.6 mph Estimated Save
Richards Bay   66 ฟาเรนไฮน์ 93% 30.12 นิ้ว ฝนตก  ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 7 mph 11:00 AM SAST Save
Rietvallei   61 ฟาเรนไฮน์ 77% 30.27 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 13 mph 8:54 AM SAST Save
Riversdale   67 ฟาเรนไฮน์ 47% 30.00 นิ้ว   ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 13 mph 11:00 AM SAST Save
Robertson   70 ฟาเรนไฮน์ 30% 29.95 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 8 mph 11:00 AM SAST Save
Royal Natal NAT. Park   59 ฟาเรนไฮน์ 84%  นิ้ว พายุฟ้าคะนอง  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 5 mph 11:00 AM SAST Save
Sezela   66 ฟาเรนไฮน์ 78% 30.12 นิ้ว ฝนตกเบาบาง  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 11:00 AM SAST Save
Shakas Kraal   69.1 ฟาเรนไฮน์ 77% 30.12 นิ้ว มีเมฆคลุมไปทั่ว  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4.6 mph 11:27 AM SAST Save
Shaleburn   53 ฟาเรนไฮน์ 81%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 2 mph 11:00 AM SAST Save
Sheeprun   65 ฟาเรนไฮน์ 59% n/a ฝนตก  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 3 mph Estimated Save
Sishen   77 ฟาเรนไฮน์ 40% n/a ฝนตก  ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 11 mph Estimated Save
Skukuza   76 ฟาเรนไฮน์ 63%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 11:00 AM SAST Save
Slangkop   75 ฟาเรนไฮน์ 41% 29.89 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 9 mph 11:00 AM SAST Save
Somerset East   68 ฟาเรนไฮน์ 51% n/a   ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 5 mph Estimated Save
Springbok   75 ฟาเรนไฮน์ 22% 29.92 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 8 mph 10:26 AM SAST Save
Springs   72 ฟาเรนไฮน์ 57% 30.24 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน  ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 17 mph 11:00 AM SAST Save
Standerton   61 ฟาเรนไฮน์ 77% 30.27 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 13 mph 8:54 AM SAST Save
Stilbaai   67 ฟาเรนไฮน์ 62% 30.02 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 20 mph 11:00 AM SAST Save
Strand   75 ฟาเรนไฮน์ 41% 29.89 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 9 mph 11:00 AM SAST Save
Struisbaai   65 ฟาเรนไฮน์ 69% 30.05 นิ้ว ฝนตก  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 24 mph 11:00 AM SAST Save
Sutherland   66 ฟาเรนไฮน์ 24%  นิ้ว   ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 5 mph 11:00 AM SAST Save
Table Bay   75 ฟาเรนไฮน์ 41% 29.89 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 9 mph 11:00 AM SAST Save
Taung   70 ฟาเรนไฮน์ 48%  นิ้ว พายุฟ้าคะนอง  ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 6 mph 11:00 AM SAST Save
Thabazimbi   87 ฟาเรนไฮน์ 21%  นิ้ว   ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 8 mph 11:00 AM SAST Save
Thohoyandou   71 ฟาเรนไฮน์ 59%  นิ้ว มีเมฆคลุมไปทั่ว  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 8 mph 11:00 AM SAST Save
Tigerhoek   70 ฟาเรนไฮน์ 35% 29.99 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 10 mph 11:00 AM SAST Save
Touws River   67 ฟาเรนไฮน์ 44% n/a   ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 6 mph Estimated Save
Tristan Da Cunha   59 ฟาเรนไฮน์ 95% n/a   ทางทิศตะวันตก ความเร็วที่ 17 mph Estimated Save
Tshipise   81 ฟาเรนไฮน์ 46% n/a ฝนตก  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 14 mph Estimated Save
Tsitsikamma   61 ฟาเรนไฮน์ 86% 30.06 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 13 mph 11:00 AM SAST Save
Twee Rivieren   77 ฟาเรนไฮน์ 29%  นิ้ว พายุฟ้าคะนอง  ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 5 mph 11:00 AM SAST Save
Tzaneen   71 ฟาเรนไฮน์ 68%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 5 mph 11:00 AM SAST Save
Tzaneen-Grenshoek   65.6 ฟาเรนไฮน์ 93% 30.24 นิ้ว ฝนตก  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 4.0 mph 11:27 AM SAST Save
Uitenhage   67.6 ฟาเรนไฮน์ 71% 30.06 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 9.0 mph 11:25 AM SAST Save
Ulundi   66 ฟาเรนไฮน์ 65%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 4 mph 11:00 AM SAST Save
Umtata   61 ฟาเรนไฮน์ 72% 30.06 นิ้ว มีเมฆคลุมไปทั่ว  ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 16 mph 11:00 AM SAST Save
Upington   66 ฟาเรนไฮน์ 73% 29.98 นิ้ว ฝนตกเบาบาง  ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 13 mph 11:00 AM SAST Save
Van Reenen   54 ฟาเรนไฮน์ 90%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 5 mph 11:00 AM SAST Save
Van Zylsrus   86 ฟาเรนไฮน์ 19%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 6 mph 11:00 AM SAST Save
Vanwyksvlei   85 ฟาเรนไฮน์ 7%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 12 mph 11:00 AM SAST Save
Ventersdorp   72 ฟาเรนไฮน์ 46%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 15 mph 11:00 AM SAST Save
Venterstad   69 ฟาเรนไฮน์ 51% n/a ฝนตก  ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 22 mph Estimated Save
Vereeniging   73 ฟาเรนไฮน์ 50% 30.18 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน  ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 14 mph 11:00 AM SAST Save
Vioolsdrif   80 ฟาเรนไฮน์ 18% 29.83 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 6 mph 11:00 AM SAST Save
Vrede   68 ฟาเรนไฮน์ 52%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 7 mph 11:00 AM SAST Save
Vredendal   80 ฟาเรนไฮน์ 19% 29.86 นิ้ว   ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 2 mph 11:00 AM SAST Save
Vryburg   74 ฟาเรนไฮน์ 47%  นิ้ว พายุฟ้าคะนอง  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 11:00 AM SAST Save
Vryheid   62 ฟาเรนไฮน์ 84%  นิ้ว ฝนตก  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 10 mph 11:00 AM SAST Save
Vyeboom   75 ฟาเรนไฮน์ 41% 29.89 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 9 mph 11:00 AM SAST Save
Warmbaths   85 ฟาเรนไฮน์ 27%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 12 mph 11:00 AM SAST Save
Waterkloof   78 ฟาเรนไฮน์ 44% n/a มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 14 mph Estimated Save
Welkom   62 ฟาเรนไฮน์ 87%  นิ้ว พายุฟ้าคะนอง  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 12 mph 11:00 AM SAST Save
Welkom   61.7 ฟาเรนไฮน์ 95% n/a พายุฟ้าคะนอง  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 9.9 mph Estimated Save
Wepener   63 ฟาเรนไฮน์ 82% 30.18 นิ้ว ฝนตกเบาบาง  ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 12 mph 11:00 AM SAST Save
Willowmore   57 ฟาเรนไฮน์ 64%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 12 mph 11:00 AM SAST Save
Witbank   69 ฟาเรนไฮน์ 41%  นิ้ว   ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 7 mph 11:00 AM SAST Save
Worcester   93.2 ฟาเรนไฮน์ 25% 29.89 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ความสงบ 11:27 AM SAST Save

Alerts Legend

Tornado Warning Tornado Warning
Tornado Watch Tornado Watch
Severe Thunderstorm Warning Severe Thunderstorm Warning
Severe Thunderstorm Watch Severe Thunderstorm Watch
High Wind Advisory High Wind Advisory
Flood Warning Flood Warning
Flood Watch / Flood Statement Flood Watch / Flood Statement
Hurricane Local Statement Hurricane Local Statement
Winter Weather Advisory Winter Weather Advisory
Heat Advisory Heat Advisory
Dense Fog Advisory Dense Fog Advisory
Fire Weather Advisory Fire Weather Advisory
Hurricane Watch Special Weather Statement
Hurricane Warning Record Set
Tropical Storm Watch Public Report
Tropical Storm Warning Public Statement