Weather for ประเทศแอฟริกาใต้

สถานที่ Alerts Temp ความชื้น ความดัน สภาพ ลม ปรับปรุงล่าสุด
Alexander Bay   59 ฟาเรนไฮน์ 75% 30.04 นิ้ว   ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 8 mph 5:00 AM SAST Save
Alexander Bay   58 ฟาเรนไฮน์ 84% n/a   ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 2 mph Estimated Save
Aliwal North   51 ฟาเรนไฮน์ 61%  นิ้ว   ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 5 mph 5:00 AM SAST Save
Alldays   65 ฟาเรนไฮน์ 62% n/a   ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 11 mph Estimated Save
คุรุมาน   56 ฟาเรนไฮน์ 15%  นิ้ว   ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 4 mph 5:00 AM SAST Save
บลูมฟอนเทน   59 ฟาเรนไฮน์ 63% 30.12 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 6 mph 5:00 AM SAST Save
พริทอเรีย   64.2 ฟาเรนไฮน์ 53% n/a   ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 1.0 mph Estimated Save
พอร์ตเอลิซาเบท   63 ฟาเรนไฮน์ 82% 30.15 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 13 mph 5:00 AM SAST Save
รุสเทนเบิร์ก   59 ฟาเรนไฮน์ 59% 30.21 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 4 mph 5:00 AM SAST Save
เกาะร็อบเบิน   59.2 ฟาเรนไฮน์ 85% 29.95 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 2.0 mph 5:40 AM SAST Save
เคปทาวน์   63 ฟาเรนไฮน์ 72% 29.95 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 8 mph 5:00 AM SAST Save
เดอร์บัน   63 ฟาเรนไฮน์ 88% 30.18 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 5:00 AM SAST Save
เนลสไปรต์   59 ฟาเรนไฮน์ 88% 30.24 นิ้ว ฝนตกพรำ  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 4 mph 5:00 AM SAST Save
เนลสไปรต์   62.2 ฟาเรนไฮน์ 79% 30.24 นิ้ว มีเมฆคลุมไปทั่ว  ความสงบ 5:42 AM SAST Save
โจฮันเนสเบิร์ก   55 ฟาเรนไฮน์ 67% 30.24 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 12 mph 5:00 AM SAST Save
โพโลเควน   52 ฟาเรนไฮน์ 82% 30.21 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 5 mph 5:00 AM SAST Save
Babanango   55 ฟาเรนไฮน์ 82%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 4 mph 5:00 AM SAST Save
Barkly East   43.5 ฟาเรนไฮน์ 78% n/a   ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 1.3 mph Estimated Save
Beaufort West   55 ฟาเรนไฮน์ 78%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 9 mph 5:00 AM SAST Save
Beaufort West   56 ฟาเรนไฮน์ 76% n/a   ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 6 mph Estimated Save
Bethal   49.1 ฟาเรนไฮน์ 93% 30.27 นิ้ว หมอกคลุม  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 2.0 mph 5:29 AM SAST Save
Bethlehem   50 ฟาเรนไฮน์ 83%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 9 mph 5:00 AM SAST Save
Bisho   59 ฟาเรนไฮน์ 94% 30.15 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 9 mph 5:00 AM SAST Save
Bloemfontein City   62.8 ฟาเรนไฮน์ 13% 30.12 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ความสงบ 5:40 AM SAST Save
Bloemhof   59 ฟาเรนไฮน์ 49%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 8 mph 5:00 AM SAST Save
Brandvlei   57 ฟาเรนไฮน์ 35%  นิ้ว   ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 5:00 AM SAST Save
Calvinia   52 ฟาเรนไฮน์ 45%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 8 mph 5:00 AM SAST Save
Cape Agulhas   64 ฟาเรนไฮน์ 75% 30.12 นิ้ว   ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 13 mph 5:00 AM SAST Save
Cape Columbine   55 ฟาเรนไฮน์ 94% 29.98 นิ้ว หมอกคลุมเป็นหย่อมๆ  ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 5 mph 5:00 AM SAST Save
Cape Point   66.6 ฟาเรนไฮน์ 75% 29.95 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ความสงบ 5:30 AM SAST Save
Cape Saint Francis   63 ฟาเรนไฮน์ 82% 30.15 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 13 mph 5:00 AM SAST Save
Cape Saint Lucia   67 ฟาเรนไฮน์ 79% n/a มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 10 mph Estimated Save
Carolina   48 ฟาเรนไฮน์ 93% 30.27 นิ้ว หมอกคลุม  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 9 mph 4:54 AM SAST Save
Cedara   53 ฟาเรนไฮน์ 94%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 2 mph 5:00 AM SAST Save
Charters Creek   58 ฟาเรนไฮน์ 89% 30.19 นิ้ว หมอกคลุมเป็นหย่อมๆ  ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 6 mph 5:00 AM SAST Save
Cradock   49 ฟาเรนไฮน์ 90%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 2 mph 5:00 AM SAST Save
Cumberland   67 ฟาเรนไฮน์ 52% n/a   ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 13 mph Estimated Save
Dassen Island   63 ฟาเรนไฮน์ 72% 29.95 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 8 mph 5:00 AM SAST Save
De Aar   55 ฟาเรนไฮน์ 56%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 12 mph 5:00 AM SAST Save
Dohne   50 ฟาเรนไฮน์ 89%  นิ้ว หมอกคลุมเป็นหย่อมๆ  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 8 mph 5:00 AM SAST Save
Doornlaagte   66 ฟาเรนไฮน์ 40% 30.09 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 9 mph 5:00 AM CAT Save
Douglas   68 ฟาเรนไฮน์ 18% n/a   ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 2 mph Estimated Save
Durban Virginia   63 ฟาเรนไฮน์ 88% 30.18 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 5:00 AM SAST Save
East London   59 ฟาเรนไฮน์ 94% 30.15 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 9 mph 5:00 AM SAST Save
Elliot   50 ฟาเรนไฮน์ 87% n/a มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 3 mph Estimated Save
Ellisras   64 ฟาเรนไฮน์ 43%  นิ้ว   ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 2 mph 5:00 AM SAST Save
Ermelo   48 ฟาเรนไฮน์ 93% 30.27 นิ้ว หมอกคลุม  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 9 mph 4:54 AM SAST Save
Estcourt   56 ฟาเรนไฮน์ 73%  นิ้ว หมอกคลุมเป็นหย่อมๆ  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 2 mph 5:00 AM SAST Save
Excelsior   56 ฟาเรนไฮน์ 63%  นิ้ว หมอกคลุมเป็นหย่อมๆ  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 2 mph 5:00 AM SAST Save
Fauresmith   51 ฟาเรนไฮน์ 64%  นิ้ว   ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 5 mph 5:00 AM SAST Save
Ficksburg   57 ฟาเรนไฮน์ 38% 30.18 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน  ความสงบ 5:00 AM SAST Save
Fleur De Lys   59 ฟาเรนไฮน์ 88% 30.24 นิ้ว ฝนตกพรำ  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 4 mph 5:00 AM SAST Save
Fort Beaufort   50 ฟาเรนไฮน์ 86%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 4 mph 5:00 AM SAST Save
Frankfort   49 ฟาเรนไฮน์ 79%  นิ้ว หมอกคลุมเป็นหย่อมๆ  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 5 mph 5:00 AM SAST Save
Fraserburg   53 ฟาเรนไฮน์ 65%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 5:00 AM SAST Save
Geelbek   63 ฟาเรนไฮน์ 72% 29.95 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 8 mph 5:00 AM SAST Save
George   57 ฟาเรนไฮน์ 100% 30.06 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 2 mph 5:00 AM SAST Save
Giants Castle   50 ฟาเรนไฮน์ 87%  นิ้ว   ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 4 mph 5:00 AM SAST Save
Gough Island   57 ฟาเรนไฮน์ 92% n/a ฝนตก  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 37 mph Estimated Save
Graaff-Reinet   53 ฟาเรนไฮน์ 83%  นิ้ว หมอกคลุมเป็นหย่อมๆ  ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 5:00 AM SAST Save
Grahamstown   56 ฟาเรนไฮน์ 86%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 16 mph 5:00 AM SAST Save
Graskop   51 ฟาเรนไฮน์ 96%  นิ้ว หมอกคลุมเป็นหย่อมๆ  ความสงบ 5:00 AM SAST Save
Greytown   59 ฟาเรนไฮน์ 98%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 2 mph 5:00 AM SAST Save
Henkries   61 ฟาเรนไฮน์ 41% n/a   ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph Estimated Save
Hermanus   58.5 ฟาเรนไฮน์ 86% 29.95 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 1.6 mph 5:43 AM SAST Save
Hoedspruit   59 ฟาเรนไฮน์ 88%  นิ้ว ฝนตกพรำ  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 4 mph 5:00 AM SAST Save
Hoedspruit   61 ฟาเรนไฮน์ 86% n/a มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph Estimated Save
Irene   59 ฟาเรนไฮน์ 50%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 9 mph 5:00 AM SAST Save
Ixopo   54 ฟาเรนไฮน์ 95%  นิ้ว ฝนตก  ความสงบ 5:00 AM SAST Save
Jamestown   45 ฟาเรนไฮน์ 81%  นิ้ว หมอกคลุมเป็นหย่อมๆ  ความสงบ 5:00 AM SAST Save
Johannesburg Botanical Ga   55 ฟาเรนไฮน์ 67% 30.24 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 12 mph 5:00 AM SAST Save
Joubertina   50 ฟาเรนไฮน์ 94%  นิ้ว หมอกคลุมเป็นหย่อมๆ  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 2 mph 5:00 AM SAST Save
Kathu   56 ฟาเรนไฮน์ 14%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 9 mph 5:00 AM SAST Save
Kimberley   54 ฟาเรนไฮน์ 28% 30.06 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 7 mph 5:00 AM SAST Save
Klerksdorp   56 ฟาเรนไฮน์ 37%  นิ้ว   ความสงบ 5:00 AM SAST Save
Knysna   57 ฟาเรนไฮน์ 100% 30.06 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 2 mph 5:00 AM SAST Save
Koingnaas   57 ฟาเรนไฮน์ 76% 30.01 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 8 mph 5:00 AM SAST Save
Komatidraai   66 ฟาเรนไฮน์ 73% 30.15 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 8 mph 5:00 AM CAT Save
Kroonstad   55 ฟาเรนไฮน์ 63%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 12 mph 5:00 AM SAST Save
Ladysmith   55.0 ฟาเรนไฮน์ 92% n/a ฝนตก  ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 1.7 mph Estimated Save
Laingsburg   60 ฟาเรนไฮน์ 52%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 5 mph 5:00 AM SAST Save
Lamberts Bay   56 ฟาเรนไฮน์ 88% 30.00 นิ้ว หมอกคลุมเป็นหย่อมๆ  ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 6 mph 5:00 AM SAST Save
Langebaan   55 ฟาเรนไฮน์ 94% 29.98 นิ้ว หมอกคลุมเป็นหย่อมๆ  ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 5 mph 5:00 AM SAST Save
Langebaanweg   55 ฟาเรนไฮน์ 94% 29.98 นิ้ว หมอกคลุมเป็นหย่อมๆ  ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 5 mph 5:00 AM SAST Save
Levubu   60 ฟาเรนไฮน์ 73%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 4 mph 5:00 AM SAST Save
Lichtenburg   61 ฟาเรนไฮน์ 31% 30.12 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 7 mph 5:00 AM SAST Save
Lichtenburg   61 ฟาเรนไฮน์ 31% 30.12 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 7 mph 5:00 AM SAST Save
Lydenburg   56 ฟาเรนไฮน์ 78%  นิ้ว   ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 7 mph 5:00 AM SAST Save
Lydenburg   49 ฟาเรนไฮน์ 90%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 2 mph 5:00 AM SAST Save
Makatini   65 ฟาเรนไฮน์ 68% 30.16 นิ้ว   ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 2 mph 5:00 AM SAST Save
Malmesbury   63 ฟาเรนไฮน์ 72% 29.95 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 8 mph 5:00 AM SAST Save
Mandini   63 ฟาเรนไฮน์ 88% 30.18 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 5:00 AM SAST Save
Mara   52 ฟาเรนไฮน์ 82% 30.21 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 5 mph 5:00 AM SAST Save
Margate   63 ฟาเรนไฮน์ 85% 30.22 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 5 mph 5:00 AM SAST Save
Marion Island   41 ฟาเรนไฮน์ 76% 30.32 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 22 mph 5:00 AM SAST Save
Marken   61 ฟาเรนไฮน์ 48%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 12 mph 5:00 AM SAST Save
Marnitz   65 ฟาเรนไฮน์ 58% n/a   ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 10 mph Estimated Save
Matatiele   51 ฟาเรนไฮน์ 78% n/a   ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 3 mph Estimated Save
Messina   65 ฟาเรนไฮน์ 69% n/a   ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 12 mph Estimated Save
Middelburg   57 ฟาเรนไฮน์ 75% n/a มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 5 mph Estimated Save
Mmabatho   61 ฟาเรนไฮน์ 31% 30.12 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 7 mph 5:00 AM SAST Save
Mossel Bay   57 ฟาเรนไฮน์ 100% 30.06 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 2 mph 5:00 AM SAST Save
Mount Edgecombe   63.7 ฟาเรนไฮน์ 96% 30.18 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ความสงบ 5:42 AM SAST Save
Mtunzini   63 ฟาเรนไฮน์ 88% 30.18 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 5:00 AM SAST Save
Newcastle   56 ฟาเรนไฮน์ 78%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 5 mph 5:00 AM SAST Save
Noupoort   53 ฟาเรนไฮน์ 65%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 7 mph 5:00 AM SAST Save
Ottosdal   54 ฟาเรนไฮน์ 28%  นิ้ว   ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 2 mph 5:00 AM SAST Save
Oudestad   59 ฟาเรนไฮน์ 67%  นิ้ว   ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 2 mph 5:00 AM SAST Save
Oudtshoorn   57 ฟาเรนไฮน์ 100% 30.06 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 2 mph 5:00 AM SAST Save
Paarl   65.4 ฟาเรนไฮน์ 70% 29.95 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 2.4 mph 5:42 AM SAST Save
Paddock   58 ฟาเรนไฮน์ 85%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ความสงบ 5:00 AM SAST Save
Pafuri   65 ฟาเรนไฮน์ 76% n/a   ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 8 mph Estimated Save
Patensie   63 ฟาเรนไฮน์ 82% 30.15 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 13 mph 5:00 AM SAST Save
Phalaborwa   61 ฟาเรนไฮน์ 86% n/a มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph Estimated Save
Piet Retief   56 ฟาเรนไฮน์ 86% n/a   ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 3 mph Estimated Save
Pietermaritzburg   56 ฟาเรนไฮน์ 95%  นิ้ว หมอกคลุมเป็นหย่อมๆ  ความสงบ 5:00 AM SAST Save
Pietermaritzburg Airport   53 ฟาเรนไฮน์ 92% n/a หมอกคลุมเป็นหย่อมๆ  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 2 mph Estimated Save
Pilanesberg   58.8 ฟาเรนไฮน์ 71% n/a   ความสงบ Estimated Save
Plessisdraai   58 ฟาเรนไฮน์ 49% n/a   ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 10 mph Estimated Save
Plettenberg Bay   57 ฟาเรนไฮน์ 100% 30.06 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 2 mph 5:00 AM SAST Save
Pofadder   62 ฟาเรนไฮน์ 31%  นิ้ว   ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 2 mph 5:00 AM SAST Save
Pomfret   72 ฟาเรนไฮน์ 19% n/a   ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 15 mph Estimated Save
Pongola   64 ฟาเรนไฮน์ 70% 30.22 นิ้ว   ความสงบ 5:00 AM SAST Save
Port Alfred   63 ฟาเรนไฮน์ 82% n/a มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 18 mph Estimated Save
Port Edward   63 ฟาเรนไฮน์ 80% 30.17 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 5 mph 5:00 AM SAST Save
Port Nolloth   58 ฟาเรนไฮน์ 79% 30.03 นิ้ว   ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 5 mph 5:00 AM SAST Save
Port Saint Johns   63 ฟาเรนไฮน์ 83% n/a มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 8 mph Estimated Save
Port Shepstone   63 ฟาเรนไฮน์ 79% n/a มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 6 mph Estimated Save
Porterville   55 ฟาเรนไฮน์ 94% 29.98 นิ้ว หมอกคลุมเป็นหย่อมๆ  ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 5 mph 5:00 AM SAST Save
Postmasburg   52 ฟาเรนไฮน์ 14%  นิ้ว   ทางทิศตะวันตก ความเร็วที่ 2 mph 5:00 AM SAST Save
Potchefstroom   50 ฟาเรนไฮน์ 63%  นิ้ว   ความสงบ 5:00 AM SAST Save
Potgietersrus   52 ฟาเรนไฮน์ 82% 30.21 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 5 mph 5:00 AM SAST Save
Pretoria-Unisa   57 ฟาเรนไฮน์ 51%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 4 mph 5:00 AM SAST Save
Prieska   59 ฟาเรนไฮน์ 44%  นิ้ว   ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 2 mph 5:00 AM SAST Save
Prins Albert   57 ฟาเรนไฮน์ 100% 30.06 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 2 mph 5:00 AM SAST Save
Queenstown   38 ฟาเรนไฮน์ 89%  นิ้ว   ความสงบ 5:00 AM SAST Save
Queenstown   53 ฟาเรนไฮน์ 84% n/a   ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 4 mph Estimated Save
Richard's Bay   63.9 ฟาเรนไฮน์ 96% n/a   ความสงบ Estimated Save
Richards Bay   64 ฟาเรนไฮน์ 79% 30.20 นิ้ว   ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 5:00 AM SAST Save
Rietvallei   48 ฟาเรนไฮน์ 93% 30.27 นิ้ว หมอกคลุม  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 9 mph 4:54 AM SAST Save
Riversdale   61 ฟาเรนไฮน์ 77% 30.09 นิ้ว หมอกคลุมเป็นหย่อมๆ  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 7 mph 5:00 AM SAST Save
Robertson   60 ฟาเรนไฮน์ 72% 30.08 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 2 mph 5:00 AM SAST Save
Royal Natal NAT. Park   54 ฟาเรนไฮน์ 89%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 2 mph 5:00 AM SAST Save
Sezela   63 ฟาเรนไฮน์ 88% 30.18 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 5:00 AM SAST Save
Shakas Kraal   64.8 ฟาเรนไฮน์ 84% 30.18 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 1.1 mph 5:42 AM SAST Save
Shaleburn   51 ฟาเรนไฮน์ 91%  นิ้ว   ความสงบ 5:00 AM SAST Save
Sheeprun   53 ฟาเรนไฮน์ 85% n/a   ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 3 mph Estimated Save
Sishen   69 ฟาเรนไฮน์ 16% n/a   ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 5 mph Estimated Save
Skukuza   61 ฟาเรนไฮน์ 86% n/a มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph Estimated Save
Slangkop   63 ฟาเรนไฮน์ 72% 29.95 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 8 mph 5:00 AM SAST Save
Somerset East   55 ฟาเรนไฮน์ 88% n/a ฝนตก  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph Estimated Save
Springbok   58 ฟาเรนไฮน์ 34%  นิ้ว   ความสงบ 5:00 AM SAST Save
Springs   55 ฟาเรนไฮน์ 67% 30.24 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 12 mph 5:00 AM SAST Save
Standerton   48 ฟาเรนไฮน์ 93% 30.27 นิ้ว หมอกคลุม  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 9 mph 4:54 AM SAST Save
Stilbaai   63 ฟาเรนไฮน์ 80% 30.09 นิ้ว ฝนตก  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 10 mph 5:00 AM SAST Save
Strand   63 ฟาเรนไฮน์ 72% 29.95 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 8 mph 5:00 AM SAST Save
Struisbaai   64 ฟาเรนไฮน์ 77% 30.09 นิ้ว ฝนตก  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 23 mph 5:00 AM SAST Save
Sutherland   49 ฟาเรนไฮน์ 65%  นิ้ว หมอกคลุมเป็นหย่อมๆ  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 7 mph 5:00 AM SAST Save
Table Bay   63 ฟาเรนไฮน์ 72% 29.95 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 8 mph 5:00 AM SAST Save
Taung   65 ฟาเรนไฮน์ 8%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 5 mph 5:00 AM SAST Save
Thabazimbi   71 ฟาเรนไฮน์ 29%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 2 mph 5:00 AM SAST Save
Thohoyandou   61 ฟาเรนไฮน์ 68%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 6 mph 5:00 AM SAST Save
Tigerhoek   62 ฟาเรนไฮน์ 69% 30.09 นิ้ว   ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 8 mph 5:00 AM SAST Save
Touws River   58 ฟาเรนไฮน์ 86% n/a   ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 5 mph Estimated Save
Tristan Da Cunha   59 ฟาเรนไฮน์ 95% n/a   ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 35 mph Estimated Save
Tshipise   61 ฟาเรนไฮน์ 75% n/a   ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 8 mph Estimated Save
Tsitsikamma   58 ฟาเรนไฮน์ 83% 30.09 นิ้ว   ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 10 mph 5:00 AM SAST Save
Twee Rivieren   65 ฟาเรนไฮน์ 20%  นิ้ว   ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 6 mph 5:00 AM SAST Save
Tzaneen   59 ฟาเรนไฮน์ 74%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 7 mph 5:00 AM SAST Save
Tzaneen-Grenshoek   58.0 ฟาเรนไฮน์ 89% 30.21 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ความสงบ 5:42 AM SAST Save
Uitenhage   63 ฟาเรนไฮน์ 82% 30.15 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 13 mph 5:00 AM SAST Save
Ulundi   61 ฟาเรนไฮน์ 73%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 4 mph 5:00 AM SAST Save
Umtata   55 ฟาเรนไฮน์ 94% 30.18 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่  ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 8 mph 5:00 AM SAST Save
Upington   59 ฟาเรนไฮน์ 36% 29.95 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 1 mph 5:00 AM SAST Save
Van Reenen   51 ฟาเรนไฮน์ 83%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 2 mph 5:00 AM SAST Save
Van Zylsrus   63 ฟาเรนไฮน์ 8%  นิ้ว   ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 6 mph 5:00 AM SAST Save
Vanwyksvlei   61 ฟาเรนไฮน์ 31%  นิ้ว   ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 4 mph 5:00 AM SAST Save
Ventersdorp   61 ฟาเรนไฮน์ 30%  นิ้ว   ทางทิศเหนือ ความเร็วที่ 11 mph 5:00 AM SAST Save
Venterstad   58 ฟาเรนไฮน์ 69% n/a   ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 5 mph Estimated Save
Vereeniging   59 ฟาเรนไฮน์ 59% 30.21 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 4 mph 5:00 AM SAST Save
Vioolsdrif   64 ฟาเรนไฮน์ 27% 29.98 นิ้ว   ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 4 mph 5:00 AM SAST Save
Vrede   51 ฟาเรนไฮน์ 80%  นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นส่วนๆ  ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 5 mph 5:00 AM SAST Save
Vredendal   58 ฟาเรนไฮน์ 81% 30.02 นิ้ว หมอกคลุมเป็นหย่อมๆ  ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 2 mph 5:00 AM SAST Save
Vryburg   63 ฟาเรนไฮน์ 16%  นิ้ว   ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 7 mph 5:00 AM SAST Save
Vryheid   56 ฟาเรนไฮน์ 89%  นิ้ว   ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 16 mph 5:00 AM SAST Save
Vyeboom   63 ฟาเรนไฮน์ 72% 29.95 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 8 mph 5:00 AM SAST Save
Warmbaths   60 ฟาเรนไฮน์ 53%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 6 mph 5:00 AM SAST Save
Waterkloof   60 ฟาเรนไฮน์ 67% n/a   ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 6 mph Estimated Save
Welkom   56 ฟาเรนไฮน์ 61%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วที่ 17 mph 5:00 AM SAST Save
Welkom   57.0 ฟาเรนไฮน์ 71% n/a   ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 10.4 mph Estimated Save
Wepener   57 ฟาเรนไฮน์ 38% 30.18 นิ้ว มีเมฆคลุมเป็นบางส่วน  ความสงบ 5:00 AM SAST Save
Willowmore   55 ฟาเรนไฮน์ 79%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออก ความเร็วที่ 10 mph 5:00 AM SAST Save
Witbank   55 ฟาเรนไฮน์ 63%  นิ้ว   ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วที่ 4 mph 5:00 AM SAST Save
Worcester   63 ฟาเรนไฮน์ 72% 29.95 นิ้ว ท้องฟ้าแจ่มใส  ทางทิศใต้ ความเร็วที่ 8 mph 5:00 AM SAST Save

Alerts Legend

Tornado Warning Tornado Warning
Tornado Watch Tornado Watch
Severe Thunderstorm Warning Severe Thunderstorm Warning
Severe Thunderstorm Watch Severe Thunderstorm Watch
High Wind Advisory High Wind Advisory
Flood Warning Flood Warning
Flood Watch / Flood Statement Flood Watch / Flood Statement
Hurricane Local Statement Hurricane Local Statement
Winter Weather Advisory Winter Weather Advisory
Heat Advisory Heat Advisory
Dense Fog Advisory Dense Fog Advisory
Fire Weather Advisory Fire Weather Advisory
Hurricane Watch Special Weather Statement
Hurricane Warning Record Set
Tropical Storm Watch Public Report
Tropical Storm Warning Public Statement