Weather for เอเซียใต้

South Asia
Set as Default Type ปรับปรุงล่าสุด 12:00 PM GMT วัน เมษายน 27, 2015
Map Type
  Historic:
สูงสุด เมษายน 22 23 24 25 26
ต่ำสุด เมษายน 22 23 24 25 26
» View Current Temperature Map
เลือกประเทศ
ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศอิสราเอล ประเทศเนปาล ประเทศซีเรีย
ประเทศบาห์เรน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีเหนือ ไต้หวัน
ประเทศบังกลาเทศ ประเทศจอร์แดน ประเทศโอมาน ประเทศทาจิกิสถาน
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประเทศคาซัคสถาน ประเทศปากีสถาน ประเทศไทย
Burma/Myanmar ประเทศคูเวต ประเทศฟิลิปปินส์ Tibet
ประเทศกัมพูชา ประเทศคีร์กีซสถาน ประเทศกาตาร์ ประเทศตุรกี
China Lao Peoples Republic ประเทศรัสเซีย ประเทศเติร์กเมนิสถาน
ประเทศติมอร์ตะวันออก ประเทศเลบานอน ประเทศซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
India เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอุซเบกิสถาน
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศโซมาเลีย ประเทศเวียดนาม
ประเทศอิหร่าน Maldives ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเยเมน
ประเทศอิรัก ประเทศมองโกเลีย ประเทศศรีลังกา